Arendal festival supply (AFS) er naturlig samarbeidspartner for små og store festivaler på Agder og Telemark.


Arendal kommune og deler av kulturlivet i Arendal, som feks. Canal Street og Hove Republic, er i dag eiere av Arendal Festival Supply AS. Vi leier også ut utstyr til  entrepenører / private aktører m.f.

Hensikten med selskapet er å skape best mulig vilkår for festivalene i Agder og Telemark gjennom å tilby lave markedspriser på utleieprodukter som små og store festivaler trenger. Etableringen av selskapet vårt tilsier en stor miljøgevinst i reduserte transportavstander. AFS leier ut gjerder, toaletter, elektriske biler, strømutstyr, bord/benker m.m.

Live byskjerm

AFS driver Byskjermen som er montert på fasaden av Arendal kultur- og rådhus. Byskjermen er hele 13,3 m2 stor, og er operativ daglig fra kl. 07:00 til 24:00.

Det vises reklame, kampanjer, kultur og idrett. Det kan benyttes stillbilder eller film. Innholdet/budskapet kan endres underveis i avtaleperioden.